กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก 65000โทร 0-5531-3444 หรือ สส.ทบ. โทร 74723 E-mail address : eng3_2013@hotmail.com
<
พันเอก สมใจ คิดเกื้อการุญ
ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๓
 
กรมการทหารช่าง
กองทัพภาคที่ ๓
กองพลพัฒนาที่ ๓
กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒
กองพันพัฒนาที่ ๓
กองพันทหารช่างที่ ๔
กองพันทหารช่างที่ ๘
 

 

 

มื่อ ๓๑ พ.ค. ๖๑ คุณรุ่งลักษณ์ คิดเกื้อการุญ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารช่างที่ ๓   เป็นประธานมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ และชุดเวชภัณฑ์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พร้อมเยี่ยมชมและให้คำแนะนำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก
เมื่อ ๑ ธ.ค. ๖๐ พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง มทภ.๓, พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา ๓, นางประนอม ทิวะพันธุ์  ที่ปรึกษานายก อบจ.พิษณุโลก, อดีตผู้บังคับบัญชา และกำลังพลสังกัดกรมทหารช่างที่ ๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนากรมทหารช่างที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๓๓ ณ บก.ช.๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก
เมื่อ ๒๓ พ.ย. ๖๐ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ ให้การต้อนรับ พล.ท.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ประธานคณะกรรมการตรวจงานก่อสร้าง ทภ.๓ พร้อมคณะ ในการตรวจมาตรฐานงานก่อสร้าง การป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องภัยอันเกิดจากน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองวังขอน อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก
เมื่อ ๑๖ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นประธานส่งมอบ "บ้านปันน้ำใจ" ที่ดำเนินการก่อสร้างโดย ช.๓ ให้กับ นางอุ่นเรือน ม่วงเนียม และ ด.ช.ปรัชญา พลกระโทก (หลาน) โดยมี พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้น้ำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านเลขที่ ๑๕๒ หมู่ ๔ ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก
   
   
   
หน้า
                                                       
 
 
 
Free Web Hosting