กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5531-1324 หรือ สส.ทบ. โทร 74723 E-mail address : eng3_2013@hotmail.com

เมื่อ ๕ ธ.ค. ๖๐ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ กองพลพัฒนาที่ ๓ โดยมี พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา ๓ ประธานในพิธี นำกำลังพล และหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เก็บกวาดใบไม้ ทำความสะอาด
ณ บริเวณพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พิษณุโลก

   
   
   
   
   
   
Free Web Hosting