กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5531-1324 หรือ สส.ทบ. โทร 74723 E-mail address : eng3_2013@hotmail.com

เมื่อ ๑ ธ.ค. ๖๐ พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง มทภ.๓, พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา ๓, นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.พิษณุโลก
ร.อ.สมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภา อบจ.พิษณุโลก เขต อ.วังทอง, อดีตผู้บังคับบัญชาและกำลังพลในสังกัด ช.๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนากรมทหารช่างที่ ๓
ครบรอบปีที่ ๓๓ ณ บก.ช.๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก โดยมี พล.ท.ปรีชา สิโรดม อดีต ผบ.ช.๓ เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ ให้การต้อนรับ ภายในพิธีดังกล่าวมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่ล่วงลับไปแล้ว
เพื่อความเป็นสิริมงคลและรำลึกถึงคุณงามความดี พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการเกษตร "ตามรอยเท้าพ่อ"

   
   
   
   
   
   
   
Free Web Hosting