กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5531-1324 หรือ สส.ทบ. โทร 74723 E-mail address : eng3_2013@hotmail.com

เมื่อ ๒๓ พ.ย. ๖๐ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ ให้การต้อนรับ พล.ท.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ประธานคณะกรรมการตรวจงานก่อสร้าง ทภ.๓ พร้อมคณะ
ในการตรวจมาตรฐานงานก่อสร้าง การป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องภัยอันเกิดจากน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองวังขอน อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก

   
   
   
Free Web Hosting