กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5531-1324 หรือ สส.ทบ. โทร 74723 E-mail address : eng3_2013@hotmail.com

เมื่อ ๑๖ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ "บ้านปันน้ำใจ" ที่ดำเนินการก่อสร้างโดย ช.๓ ให้กับ
นางอุ่นเรือน ม่วงเนียม และ ด.ช.ปรัชญา พลกระโทก (หลาน) โดยมี พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านเลขที่ ๑๕๒ หมู่ ๔ ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก และได้ตรวจเยี่ยมงานขุดลอกคลองวังขอน อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก

   
   
   
Free Web Hosting