กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก 65000โทร 0-5531-1324 หรือ สส.ทบ. โทร 74723 E-mail address : eng3_2013@hotmail.com
<
พันเอก สมใจ คิดเกื้อการุญ
ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๓
 
กรมการทหารช่าง
กองทัพภาคที่ ๓
กองพลพัฒนาที่ ๓
กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒
กองพันพัฒนาที่ ๓
กองพันทหารช่างที่ ๔
กองพันทหารช่างที่ ๘
 

 

 

เมื่อ ๑๔ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๓๐๐ ให้การต้อนรับ พล.ท.ธนดล สุรารักษ์ จก.กช. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยทหารช่างและกำลังพลเหล่าทหารช่าง ในพื้นที่ ทภ.๓ โดยมี พล.ท.ไสว พลการ ทปษ.ทภ.๓ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บก.ช.๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก
เมื่อ ๗ ก.ค. ๕๙ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ พร้อมคณะนายทหารสัญญาบัตร ช.๓ มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือให้กับบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีที่ทุพพลภาพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และลดภาระรายจ่ายภายในครอบครัวของกำลังพลชั้นผู้น้อย ณ บ้านพักสวัสดิการข้าราชการ ช.๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก
เมื่อ ๒ ก.ค. ๕๙ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ช.๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.ช.๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก
เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๕๙ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของหน่วยที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย โดยมีนายทหาร, นายสิบ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องพิธี บก.ช.๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก
เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๕๙ พล.ต.ธัญญพรหม อัศวจินดา ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัว นางเล็ก พิมขำ ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๖ ต.ท่าสะแก อ.เมือง จว.พิษณุโลก ตามโครงการ "กองทัพบก ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล" ดำเนินการโดย กรมทหารช่างที่ ๓ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมแสดงความยินดี
เมื่อ ๖ มิ.ย. ๕๙ พล.พัฒนา ๓ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี พิธีถวายราชสักการะ, ถวายพระพรชัยมงคล และบริจาคโลหิต โดยมี พ.อ.ธวัช ศรีสว่าง รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ช.๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก
หน้า
1 2 3                                                      
 
 
 
Free Web Hosting